обсег

обсег
същ. - обхват, възможност, район на действие, обем, размер
същ. - замах, размах, ход
същ. - област, сфера, поле
същ. - район, граница, предел
същ. - пространство, протежение, дължина, ширина, широта
същ. - разпространение, разпространеност, област на действие
същ. - тема
същ. - компетенция, компетентност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ведомство — същ. ресор, компетентност, обсег същ. власт, управление, ръководство …   Български синонимен речник

  • взор — същ. поглед, зрение, око същ. кръгозор, хоризонт, обсег …   Български синонимен речник

  • възможност — същ. начин, средство, способ, сгода, метода, прийом, леснота същ. вероятност, изглед, шанс, удобен случай, случай, сигурност, евентуалност същ. място, почва, повод, причина същ. надежда същ. обсег, сфера, обхват, компетенция, компетентност същ …   Български синонимен речник

  • граница — същ. предел, край, преграда, разграничение, синор, линия, бразда, бряг, праг, вододел същ. ограничение, мярка, рамка, норма, лимит същ. обхват, обсег, район същ. разграничаване, различие същ. степен …   Български синонимен речник

  • дължина — същ. продълговатост, удължение, удълженост, продължение, протежение, разстояние, продължителност, траене същ. пространство, обхват, обсег, ширина, широта …   Български синонимен речник

  • замах — същ. жест, движение, размах, удар същ. смелост, широта, инициатива, предприемчивост, разгърнатост, обхват същ. еластичност, жилавост, живост, енергичност същ. енергия, жизненост, увлечение, блясък, елегантност същ. въодушевление, пълна пара същ …   Български синонимен речник

  • зона — същ. област, местност, територия, землище, страна, място, ивица земя същ. сектор, район, обсег, обхват същ. пояс същ. сфера …   Български синонимен речник

  • компетентност — същ. вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, компетенция, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • компетенция — същ. компетентност, вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • област — същ. зона, територия, местност, място, страна, част, землище същ. сфера, свят, среда, район, кръг същ. обкръжение, департамент същ. земя, край същ. окръг същ. пространство …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”